Dersigo gizlilik ve güvenlik politikaları gereği kişisel verilerinizin korunması hususu önem arz etmektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Derslere Göre Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Verimli ders çalışma yöntemleri hakkında ne biliyorsunuz? Her dersin anlama, yorumlama ve test çözme tekniği birbirinden farklıdır. Size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz yöntemlerden bazılarından bahsetmek istiyoruz.

1. Türkçe/Edebiyat


Türkçe sorularının %68’i anlam, %32’si bilgiyi yorumlama sorularıdır. Sözcük anlamı, dilbilgisi, paragraf bilgisi gibi konu başlıkları ilk önce ele alınmalıdır. Türkçede özellikle dilbilgisi konuları birbirinden bağımsız değildir. Konuları belli bir sıra ile çalışmalısınız. Dilbilgisi çalışma ve konularla ilgili ayrıntılı bilgiler bilinmeden soru çözmeye başlamamak en iyi yoldur. Yeni öğrenilen konular önce tekrar edilmeli sonra ilgili testler ertesi güne kadar mutlaka çözülmelidir. Bilgi eksikliklerini gidermiş öğrenciler, konu çalışmanın yanı sıra bolca paragraf soruları çözmelidir. Paragraf soruları uzun ben bu soruyu yapamam demeden sorular okumaya çalışılmalı ve çözümleri bulunmalıdır.

İlginizi Çekebilir: TYT Matematik Konuları

Sözcük-anlam sorularında, sözcüğü tek başına düşünmeyin. Sözcük cümlede anlam kazandığı için cümleyi mutlaka okuyun.  Paragraf sorularında, paragrafı okumadan önce soru kökünü, altı çizili sözcüğü mutlaka doğru okuyun. Sizden ne istendiğini kavrayın ve paragrafı bu gözle okuyun. Özellikle paragraf sorularında kendi yorumunuzu katmadan, kendi bakış açınıza uygun seçeneği değil sorunun istediği bakış açısına uygun seçeneği aramalısınız. Edebiyat soruları da bilgi esaslı olup öncelikle konuyu çalışmalısınız. Burada ezber yapmaktan öte, biraz şair, yazar ve türlerle alakalı okumalar yapmanın da faydası olacaktır. Kısa özetler okumak, biyografiler okumak, dönemlerin tarihsel özelliklerini irdelemek daha iyi  kavramayı sağlayacaktır.

2. Matematik


Verimli ders çalışma yöntemleri birçok konuda etkilidir. Matematiğin temel kavramlarını bilemeyen öğrencilerin matematikte konuları iyi öğrenmeleri ve yeni konu öğrenmeleri oldukça zordur. Matematik konularını anlamakta zorlananlar, öncelikle sayılar, işlemler, çarpanlara ayırma, rasyonel sayılar, üslü ve köklü sayılar konularını iyi öğrenmelidir. Konular derslerde iyi dinlendikten sonra mutlaka günü gününe tekrar edilmeli, verilen özellikler ve formüller yazarak çalışılmalı ve verilen ödevler günü gününe yapılmalı. Farklı tarzlarda konu anlatımlarını görmek için farklı kaynaklardan öğretmenle işlenen konular takip edilmeli ve çok sayıda soru çözülmelidir. Örnek sorular ve çözümlü örnekler incelenmelidir. Soru çözümlerinde kullanılan formülleri, kuralları ve kısa yolları ezberlemek yerine sebep-sonuç ilişkisini kurarak öğrenmelisiniz. Bildiğiniz konulardan soru çözmek daha zevkli gelse de zayıf olduğunuz konulara öncelik vermeli, bir konuya farklı kaynaklardan değişik tarzda soru çözerek çalışmalısınız. Önceki yıllarda çıkmış sorular konularına  ayrılarak konu konu çözülmeli ve kesinlikle işlemediğiniz ve iyice çalışmadığınız konulardan soru çözmeye kalkışmamalısınız. Bununla birlikte farklı periyotlarda  bazen haftada bir, bazen on beş günde bir bazen de ayda bir geriye dönük konu tekrarı yapılmalı bu konulardan soru çözülmelidir.

-Yapabildiğiniz sorulara öncelik verin.
-Günlük düzenli tekrarlar yapmalısınız.
-Çok fazla soru tarzı görmelisiniz.
-Soruların kısa çözüm yollarını öğrenmelisiniz.
-Öncelikle temel aritmetik ve cebir bilgilerinizi tamamlamalısınız.
-Matematik kitabını roman okur gibi okumamalısınız.
-Önemli gördüğünüz yerlerin altını çizmelisiniz.

3. Geometri


Önce bilgi eksiklerinizi tamamlayın. Konu ile ilgili tanım ve kuralları iyi öğrenin. Geçmiş konular iyi öğrenilmeden kesinlikle yeni konular çalışılmaya başlanmamalıdır. Geometri biraz da görmek demektir, farklı açılardan bakabilmek demektir. Bu farklı bakış açısını kazanabilmek için ayni konudan birçok soru çözmek gerekir. Formülleri ezberleme yerine benzer sorularla farklı bakış açıları kazanmaya gayret edilmelidir.

Soru çözerken basitten zora doğru bir yol izlenmelidir. Geometri soruları genellikle şekil içeren sorulardır. Soruyu çözmeye, verilen tüm bilgileri şekil üzerine doğru yerleştirdikten sonra başlamalısınız. İstenilen sonuca ulaşmak için şekildeki verileri sorgulayın. Kendinize Ne için verilmiş, nasıl kullanabilirim, bu veri ne işe yarar?… gibi sorular sorun.

4. Tarih/ İnkılap

 


Konular tam anlamıyla kavranmadan soru çözmeye geçmek çok anlamsızdır. Öncelikle elimizde bulunan kaynaklardan, konu anlatım kitaplarından konular iyice kavranmalı ve tarihin mantığı olan sıralama anlaşılmalıdır. Konuları ezberlemek yerine, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak yorumlayıp düşünme yeteneğinizi geliştirin. Bu süreç bilgilerin birbirine karışmasını engelleyecektir. Bunun da yolu mutlaka yazarak çalışmayı uygulamalısınız. Ders sırasında not tutun. Konuları dersten sonra aynı gün içinde tekrar edin. Gerekirse haritalardan veya resimlerden yararlanmayı ihmal etmemelisiniz. Görsel malzemeyi kullanmak imkanlar dahilinde değerlendirilmelidir. Tarih temel kavramlarına karşı  bilgi birikiminin olması gerekir. Kavramlar konu çalışma veya soru çözümleri esnasında bilinmeden geçilmemeli ve kesinlikle kendi tarih kavramlar sözlüğünüzü oluşturmalısınız.

Soruları yorumlarken olayın geçtiği dönemin koşullarını düşünün. Soruları dikkatli okuyun, soru kökünün olumlu-olumsuz olduğuna dikkat edin. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini görebilmeniz soru çözümüne yardımcı olacaktır.

5. Coğrafya

 

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Fiziki çevremizde gerçekleşen olaylara karşı bir merak içinde olmak coğrafya öğrenmeyi daha zevkli hale getirecektir. Bu konularla ilgili yorum yapabilmek önemli rol oynar. Bu arada da konuların daha iyi anlaşılabilmesi için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden yararlanın. İşlenen konuları mutlaka harita üzerinde tekrar etmelisiniz. Bu dersi çalışırken birkaç farklı kaynaktan çalışmak önemlidir. Klasik anlamada konu tekrarı yapmalı, bol bol soru çözmeli, çıkmış soruları mutlaka incelemeli.

Coğrafya soruları okuduğunuzu anlayabilme ve konu ile ilgili bilgilerinizi kullanarak grafikleri yorumlayabilme gücünüzü ölçer. Grafik sorularında soru kökünde verilen noktaların nerede yer aldığını belirleyin ve buna uygun karar verin. İklim bilgisi, nüfus, ekonomik coğrafya gibi konularla ilgili grafiklerde ise, verilen değişkenleri dikkatli inceleyin.

6. Biyoloji

 


Biyoloji dersinde başarılı olmanın en kolay yolu bilgiler uzun süreli hafızanıza geçene kadar düzenli tekrar yapmaktır. Öğrendiğiniz konularda düzenli aralıklarla soru çözmek konuyu unutmanıza engel olur. Kavramlar, yeni canlı alt yapıları ve ayrıntılar biyoloji dersi çalışanların karşılaşacağı önemli bir durumdur. Biyoloji çalışanlar için gelin dokunarak laboratuvar ortamında bir daha canlıları öğrenelim demeli ve görsel malzemeler fazlasıyla kullanılmalıdır.

Biyoloji soruları çözerken önce soru cümlesini, daha sonra anlatım metnini okuyun. Sorudaki anahtar kelimeyi bulun. Anahtar kelime sorunun çözümünde size yardımcı olacaktır. Soruyu çözerken sadece bir konuyu düşünmeyin, konular arasında bağlantılar kurarak soruyu çözün.

7. Kimya

 


Temel kimya kavramları, semboller, kısaltmalar öncelikli olarak kavranmalı ve gerekirse ezberlemek için hafıza teknikleri kullanılmalıdır. Eski konuların iyi kavranması için yine defter tutma ve not alarak çalışmayı öneriyorum. Konular arasında bütünlük kimya dersi içinde geçerlidir. Bu yüzden konu çalışırken karışık bir sıra değil öğretmeninizin izlediği sıra ile çalışın. Semboller, konular, formüller unutulursa kesinlikle öğrenme tamamlanmamış olur.

İlginizi Çekebilir: TYT İle Alan Bölümler – Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Soruları Nasıl Çözmeliyiz?

Soru köküne dikkat edilmeli (olabilir, kesinlikle,…gibi) Metni güzel okuyup tüm verileri kullanılmalı (1 atmosfer basınç altında, oda sıcaklığında,…gibi). Soru çözümlerinde bilgileri nasıl kullanacağınızı bilmeniz ve yorumlama gücünüzü geliştirmeniz sizi başarıya ulaştıracaktır.

8. Fizik

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Fizik dersinde başarılı olmanın ilk şartı ön yargısız olmak ve dersi derste anlamaktır. Fizik dersini diğer derslerden farklı kılan özelliği, günlük hayatta gerçekleşen olaylar ve kullanılan bilgiler ile yakın ilişkisinin olmasıdır. Öğrendiğiniz bilgilerin günlük hayatla ilişkisini kurmanız dersi anlamanızda yardımcı olacaktır. Fizik dersinin öğreniminde görselliğin önemini vurgulamak istiyorum. Bunun en güzel yolu deneylerin anlaşılmasıdır. Deneyler mümkünse laboratuvar ortamında veya bilgisayar ortamında incelenmelidir. Bu imkanlar için artık internet kullanımı çok kolay bir şekilde öğrencilerin kullanımındadır. Fizik dersindeki kuralları, formülleri ezberlemek yerine dersin mantığını kavramaya çalışmalısınız. Konuları gerçek hayata dair örneklerle birlikte anlamaya çalışmalısınız.  Böylece aynı konu içinde sorulabilecek farklı tipteki soruları daha kolay çözebilirsiniz.

Soru çözmeden önce metni çok iyi okuyup anlayın. Ancak sorunun sizden ne istediğini anladıktan sonra soru çözümüne geçin. Verilen bilgileri bir kenara yazıp gerekirse şekil çizin. Daha sonra uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice soruyu çözün. Soruda verilen olayı mümkün olduğunca zihninizde canlandırın ve çözüm yolunu belirleyin. Verimli ders çalışma yöntemleri bu gibi birçok başlıkta değerlendirilebilir.

En Çok Okunan Yazılarımız

Odaklanma Arttırma Sırları

Odaklanmayı Arttırma Sırları

Odaklanma terimi özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin sıkça karşılaştığı bir terim. YKS uzun bir maraton olduğu için birçok aday ya yolun yarısında pes ediyor ya da

Daha Fazla »
TYT Biyoloji Konuları Nelerdir TYT Biyoloji Konuları Nelerdir

TYT Biyoloji Konuları

TYT Biyoloji konuları her öğrenci tarafından merak edilmektedir. ÖSYM tarafından her yıl üniversiteye giriş sınavı yapılır. Üniversiteye giriş sınavına Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı yani YKS

Daha Fazla »
TYT Matematik Konuları

TYT Matematik Konuları

TYT Matematik konuları üniversiteye giriş aşaması olan 2 sınavın ilkinde yer alır. Bilindiği üzere üniversite giriş sınavı iki aşamadan oluşur. Bu aşamaların ilki genelde temel

Daha Fazla »
TYT Ne Demek

TYT Ne Demek?

TYT lise ve dengi okullardan mezun olan öğrencilerin üniversitelerdeki bölümlere yerleşebilmeleri için geçmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınava Yüksek Öğretim Kurumları adı verilir. Kısacası YKS

Daha Fazla »

TYT Türkçe Konuları

TYT Türkçe konuları birçok aday tarafından merak ediliyor. Öncelikle sınav hakkında küçük bir bilgi vererek ardından TYT Türkçe konularına birlikte bakalım. Değerli öğrenciler üniversiteye giriş

Daha Fazla »
TYT Soruları Nelerdir

TYT Soruları

TYT sınavı üniversiteye giriş sınavının ilk adımı olarak karşımıza çıkar ki TYT soruları sınavın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Genelde lise 9. sınıf derslerinden ve konularından

Daha Fazla »
SOSYAL